Home / Verwijzer / Ambulante Begeleiding

Ambulante Begeleiding

Smart-Coach biedt hulpverlening op maat aan volwassenen met psychische problemen, gedragsproblemen, verslavingsproblematiek en/of een lichte verstandelijke beperking die vastlopen of dreigen vast te lopen in het dagelijks leven.

De ambulante begeleiding is gericht op het stimuleren van de zelfredzaamheid van de cliënt. Een persoonlijk begeleider komt bij de cliënt  thuis. Aan de hand van een Plan van Aanpak wordt aan doelen op diverse leefgebieden gewerkt. Ons hulpaanbod is breed, van een steuntje in de rug tot praktische hulp. Onze diensten bieden wij aan vanuit een WLZ-indicatie.

“Smart-Coach doet veel voor mij. Ze komen vaak langs. Soms voor een praatje, soms om met mij formulieren door te nemen en soms om te bespreken hoe ik verder kan met nieuwe doelen.”

“Ik heb een persoonlijk begeleider én een huishoudelijke hulp van Smart-Coach. Het leven valt soms niet mee. Maar met hun hulp heb ik meer overzicht en daardoor ben ik rustiger.”

“Mijn begeleider is mijn maat in de strijd!”

“Dankzij de begeleiding van Smart-Coach gaat het eigenlijk best goed met mij. Zij ondersteunen mij met de wat moeilijkere zaken van het huishouden. Ze geven mij een steuntje in de rug.”

Ben jij de nieuwe bewoner die wij mogen verwelkomen?