Home / Over Smart-Coach / Kwaliteit

Kwaliteit

Download hier onze kwaliteitsrapporten

Kwaliteit van zorg en welzijn

Smart-Coach hecht veel waarde aan goede zorg en welzijn. Wij werken daarom voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De input voor kwaliteitsverbetering komt voornamelijk uit gesprekken met onze cliënten, medewerkers, gemeenten en zorgverzekeraars.

Hoe zorgt Smart-Coach voor kwaliteit:

  • • Smart-Coach is ISO 9001:2017 gecertificeerd op de locaties Fort Prins Willem, Het Landgoed, De Pastorie, Ambulant, Dagbesteding en Behandeling. Hiermee voldoen wij aan de internationale norm die gesteld wordt aan organisaties in zorg en welzijn.
  • • Ieder jaar in mei schrijft Smart-Coach een rapport over de kwaliteit van de zorg die wij onze cliënten bieden. Dit kwaliteitsrapport wordt altijd aan de Cliëntenraad voorgelegd en de adviezen van de Raad worden opgenomen in een Verbeterplan.

In het kwaliteitsrapport komen 4 belangrijke bouwstenen aan bod:

  • • Het zorgproces rond de individuele cliënt
  • • Kritische zelfreflectie door de teams
  • • Cliënttevredenheidsonderzoek
  • • Externe visitatie

Onze medewerkers krijgen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen door middel van e-learning, intervisie en opleiding.

Alle hierboven genoemde feiten en acties zorgen voor een cyclus van verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van zorg.

Vaste kaders en protocollen ondersteunen ons dus in het werkveld, maar we bewegen mee met de cliënt waar dat kan.