Home / Over Smart-Coach

Over Smart-Coach

Smart-Coach is een kleinschalige en persoonlijke organisatie. Wij bieden zorg op maat aan volwassenen met vaak een verstandelijke beperking met daarbij psychische en/of sociale problemen. Onze persoonlijke aandacht gaat verder dan de cliënt. Ons werk doen we ook voor en met naasten en familieleden. Dit doen wij samen met zorgverzekeraars, gemeenten, zorginstellingen, UWV en woningbouwcorporaties.

Visie

Smart-Coach is de loopplank tussen ‘wal en schip’. Samen met de cliënt zetten wij ons in om hun leven betekenisvol te laten zijn, zodat zij zichzelf waardevol voelen en deel uitmaken van onze maatschappij. Uiteindelijk kunnen cliënten naar eigen vermogen zelfstandig functioneren.

Missie

Groei van mensen is de trots van Smart-Coach. Samen met de cliënt zetten wij ons in om het unieke van de persoon te ontplooien. Smart-Coach neemt als uitgangspunt de kracht, de mogelijkheden en de wensen van de cliënt, in plaats van het diagnostisch beeld. De eigen regie van de cliënt speelt een centrale rol in de zorg en ondersteuning. Want ieder mens is iemand.

De kernwaarden die richting geven aan ons denken en doen zijn talenten benutten, zelfstandigheid, draagkracht, waardigheid, dichtbij en netwerk versterken.

Het team van Smart-Coach

Team hoofdkantoor

Alle medewerkers van Smart-Coach – van officemanager tot persoonlijk begeleider- werken met zorg, toewijding en respect. Gezamenlijk bouwen we aan professionele zorg, voor onze cliënten én voor de organisatie. Tijdens dat bouwen letten we op elkaar, met af en toe tijd voor een geintje.

Samen halen we stapsgewijs het beste uit jou.